Doelstelling groepswonen

Pepijnhof heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van het wonen in groepsverband van ouderen in Wijk bij Duurstede op basis van zelfbeschikking en zelfredzaamheid. Zij doen dit door het aanbieden van zelfstandige woonruimte en een gemeenschappelijke ruimte.

Is het een commune? Dat is een vraag die wel eens gesteld wordt. Nee, een commune is het zeker niet! Het gaat verder dan alleen huisvesting. Het vraagt om een andere instelling.

Pepijnhof heeft en maakt haar eigen leefstijl, afhankelijk van de verwachtingen en wensen van bewoners. Die leefstijl zal steeds weer worden aangepast.

Onderlinge afspraken moeten gemakkelijk bijgesteld en veranderd kunnen worden.

Wat betreft het wonen in de Pepijnhof geldt dat men het met elkaar moet doen. Niet alleen de zorg voor elkaar als goede buur, maar ook door het uitwisselen van vaardigheden  en het profiteren van elkaars talenten. Sociale controle is goed, mits dat geen betutteling wordt en privacy voorop staat.

In de praktijk blijkt, dat mensen in een dergelijke woonvorm, langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Groepswonen verkleint de afhankelijkheid en bevordert de gemeenschapszin. Vereenzaming krijgt geen kans.

Een bewuste keuze. Groepswonen voor 50plussers is niet voor iedereen geschikt. Deelnemen aan een woongroep van ouderen zal, om teleurstellingen te voorkomen, een bewuste en weloverwogen keuze moeten zijn. Met behoud van zelfstandigheid en privacy , kies je voor het lidmaatschap van onze woongroep. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van uw motieven om in een woongroep te gaan wonen, het waarom van uw keuze. Als u een kleiner huis wilt, kiest u voor een huis en niet noodzakelijkerwijs voor een woongroep. Zoekt u garanties om verzorgd te worden als dat nodig is? Besef dan dat een woongroep geen alternatief is voor een verzorgingshuis of serviceflat. Mantelzorg wordt niet verleend. Iemand die erg individualistisch is ingesteld, kan er beter niet aan beginnen.

De Pepijnhof is eigendom van woningcorporatie Viveste en de bewoners huren hun appartement via Viveste. De woongroep heeft hier geen invloed op. Zij hanteert alleen een lijst op volgorde van inschrijving.